english slovensky

Na stiahnutie

Stav skladu káblov a konsignačného skladu
Informácie ohľadom aktuálneho stavu skladov pre káble a káblové príslušenstvo, elektroizolačné laky a živice ako aj pre vodiče na vinutia poskytujeme telefonicky podľa požiadaviek.
Základné cenníky VUKI a.s.
Ceny pre skupinu produktov Káble a káblové príslušenstvo možno v tabuľke prepočítať zadaním Vášho priznaného percentuálneho rabatu. Štandardne zobrazené ceny sú bez rabatu (0 %). Ceny pre skupinu produktov Vodiče pre vinutia (okrem lakovaných kruhových vodičov) sa stanovujú individuálnou kalkuláciou pre konkrétny obchodný prípad, nakoľko ide o zákazkovú výrobu.
Certifikáty
Právne nepoužiteľné.
Ostatné