english slovensky

Obchod

Stabilita a tradičná kvalita produkcie VUKI a.s. je to, čo motivuje našich zákazníkov k tomu, aby vytvárali s našou spoločnosťou dlhoročné fungujúce obchodné vzťahy. Spojenie výskumného a vývojového potenciálu bývalého Výskumného ústavu káblov izolantov, znalosť trhu a jeho požiadaviek a aktívna obchodná činnosť dáva perspektívy pre úspešné napredovania vo všetkých oblastiach činnosti našej spoločnosti.
Dnešná VUKI a.s. je silná, moderná a konkurencieschopná výrobno-obchodná firma, ktorej hlavným cieľom je mať spokojných zákazníkov a stabilnú pozíciu na trhu. Sme dodávateľom významných európskych lídrov v oblasti výroby elektromotorov pre elektrotechnický a automobilový priemysel, spotrebnú bielu techniku a elektroniku. Sme rovnocenným partnerom našim zákazníkom, ktorí očakávajú naše rady, garancie a odporučenia a spoliehajú sa náš odborný názor a perfektný servis. Sme tu pre nich a sme tu pre Vás. Naše obchodné zastúpenia v strednej Európe a v Rusku sú našimi informačnými kanálmi, cez ktoré vytvárame nové obchodné vzťahy. Máme významné portfólio produktov, ktoré spĺňa náročné technické, ekologické a zdravotné kritériá. Certifikované produkty v Underwrite Laboratories, USA sú zárukou kompatibility pre elektro – izolačné systémy a možnosťou uplatniť naše výrobky aj na americkom kontinente. Naša výroba je ekologická a viaže sa na humánne správanie spoločnosti voči životnému prostrediu. Sme držiteľmi ISO 9001 a ISO 14001. Vieme, že najlepší spôsob, ako zabezpečiť, aby zákazník mal dôveru v naše produkty, je počúvať jeho názory a vnímať jeho potreby. Našou snahou je byť konštruktívnym a novátorským partnerom, ktorý je tu pre Vás vtedy, keď ho potrebujete.

Hlavné zásady v oblasti kvality
  • Spokojný zákazník
  • Cesta k spokojnosti zákazníka vedie cez spoľahlivosť a kvalitu v dodávkach a zákazníckom servise
  • Zlepšovanie všetkých procesov minimalizáciou spotreby a znižovaním nákladov
  • Znižovanie negatívnych vplyvov všetkých našich činností a produktov na životné prostredie
Služby

Ponúkaný sortiment je v prospech našich klientov rozširovaný našimi logistickými službami a technickým servisom, ktorý obsahuje poradenstvo v danej oblasti. Dodávky just in time, zriadenie konsignačného skladu vo Vašom závode, testy základných parametrov aj špecializované testy sme schopní poskytovať na základe dohody s našim klientom. Obchodné aktivity a poradenstvo mimo územia SR poskytujeme prostredníctvom našich obchodných zástupcov v Českej republike, Nemecku, Rusku, Poľsku, Bulharsku, Rumunsku, Estónsku, Rakúsku, Slovinsku a inde. Využite naše služby!