english slovensky

Produktové portfólio

Káble
Štandardný sortiment:
  • káble v bezhalogénovom a plameň nešíriacom zhotovení, s funkčnosťou počas požiaru
  • koaxiálne káble na rozvod TV signálu
  • telefónne, signálne a zabezpečovacie káble
  • optické káble
  • vykurovacie rohože a okruhy
  • teplom zmraštiteľné súbory
 
Špeciálne káble pre projektové aplikácie s vyššími nárokmi na materiálové zloženie a konštrukciu z pohľadu:
  • mechanickej odolnosti, teplotnej odolnosti, flexibility, EMC, iskrovo-bezpečných požiadaviek
  • použitia v primárnych a sekundárnych zónach jadrových elektrární
  • odolnosti voči ropným produktom
  • zvýšenej UV stability, odolnosti voči hlodavcom a termitom
Jednou vetou, káble podľa individuálnych požiadaviek zákazníka.

Impregnačné živice, lepidlá, zalievacie hmoty
Impregnanty obsahujúce reaktívne rozpúšťadlá (styrén, diallylftalát, akrylát), sú určené na impregnovanie všetkých typov vinutí elektrických točivých strojov a transformátorov teplotnej triedy F a H. Sú vhodné na technológiu impregnácie kontinuálnym alebo diskontinuálnym máčaním pri atmosférickom tlaku alebo vo vákuu, za rotácie a zakvapkávaním.

Vodiče pre vinutia
Lakované kruhové Cu vodiče (0,140 – 5,00 mm) a lakované vodiče s pravouhlým prierezom Cu (4 – 40 mm2), izolované vodiče s pravouhlým  prierezom Cu (4 – 40 mm2) a Al (8 – 40 mm2), 2-krát lakované polyesterimidovým lakom a opradené sklenou priadzou alebo kombinovanou priadzou polyester a sklo, príp. izolované polyesterovou alebo polyimidovou páskou s teplotným indexom 155, 180 a 220.

Elektroizolačné materiály
Zaoberáme sa predajom a distribúciou elektroizolačných materiálov, používaných pri výrobe a oprave elektromotorov, transformátorov a ostatných elektrických strojov a zariadení. Okrem toho poskytujeme aj technologické poradenstvo v daných oblastiach. Sme výhradným zástupcom firmy COGEBI (ČR) na Slovensku a zároveň obchodným zástupcom firiem Isovolta (AT), Favier (FR) a Martindale (USA). Ťažiskom nášho sortimentu sú teda výrobné programy spomínaných firiem. Sú to najmä sľudové izolanty, drážkové izolácie, lamináty a technické plasty. Taktiež distribuujeme výrobky našej materskej spoločnosti a to najmä elektroizolačné laky a živice. Okrem toho sa tiež zaoberáme predajom rozličných doplnkových materiálov ako sú izolačné trubičky, tkanice, lepiace pásky, bandážovacie pásky, opracované diely, drážkové kliny, držiaky uhlíkov, náradie na údržbu komutátorov a podobne.

Riešenia na mieru
VUKI a.s. ponúka svojim zákazníkom riešenia na mieru. VUKI upraví vlastnosti ponúknutých výrobkov na požiadavku zákazníka, aby bol schopný ich spracovať na svojich zariadeniach. VUKI poskytne aj postup spracovania svojich výrokov na zariadeniach zákazníka. Vypracuje postup kontroly kvality našich výrobkov aby nedochádzalo ku škodám.