english slovensky

Riešenia na mieru

Počas takmer šesťdesiatročnej existencie VUKI a.s. sa postupne preskupoval podiel z pôvodne realizovaných výskumných úloh v podnikoch Kablo a EZ bývalého Československa na realizácie vo vlastnej výrobe firmy.
Dnes VUKI a.s. úspešne zúročuje rozsiahle know-how svojho predchodcu v inžinierskej výrobe s vysokou mierou pridanej hodnoty a v permanentnej inovácii vlastných produktov, pričom celý sortiment výrobkov firmy je výsledkom vlastného výskumu a vývoja. Popri týchto aktivitách sú zamestnanci firmy schopní a pripravení nachádzať a realizovať v reálnom čase individuálne riešenia pre konkrétne potreby a požiadavky našich zákazníkov.
Z realizovaných úspešných zákazníckych riešení z posledných rokov možno pre ilustráciu spomenúť napr. dátovo-silové káble LHKE pre transportný robotický systém určený pre CERN, alebo špeciálne štvorkové a párové flexibilné káble pre prenos analógových a digitálnych informácií v osobných železničných vozňoch RIC - funkčné aj počas požiaru a pri otrasoch.

Našim zákazníkom môžeme ponúknuť podobné originálne riešenia, „šité“ na ich potreby v troch základných oblastiach:

1. Materiálové a konštrukčné riešenie špeciálnych káblov a vodičov pre rôzne aplikácie a prostredia ich použitia s ochrannými bariérami proti mechanickým, tepelným, elektrickým a iným zákazníkmi zadefinovaným vplyvom.
2. Riešenie impregnantov a zalievacích hmôt pre rôzne spôsoby ich spracovania s vlastnosťami a technologickými parametrami podľa individuálnych požiadaviek vrátane ich kontroly a úprav počas skladovania a spracovania u zákazníka.
3. Materiálové a konštrukčné riešenie pásov a vodičov pre vinutia s rôznymi typmi aj viacnásobnej izolácie predovšetkým pre vyššie teplotné triedy.
Riešenia na mieru predstavujú výsledok interakcie medzi spoločnosťou VUKI a.s. a jej klientskou základňou. Našim klientom sa snažíme ponúknuť riešenia ich problémov aj produktami, ktoré nie sú v našom hlavnom produktovom portfóliu.

Prípadová štúdia:

Spoločnosť MURAT s.r.o. je dlhoročným spokojným klientom spoločnosti VUKI a.s. Jej požiadavky neboli nikdy špecifické, spoločnosť nakupovala produkty z portfólia produktov VUKI a.s. Avšak s diverzifikáciou do iných odvetví potrebuje spoločnosť MURAT s.r.o. aj nové vstupy pre svoje podnikanie. Rozhodla sa využiť ponuku spoločnosti VUKI a.s. - Riešenia na mieru, ktorá jej zabezpečí individuálny prístup v riešení jej potrieb a problémov.

Postup:

V prípade ak sa Vaša spoločnosť ocitla v podobnej situácii ako spoločnosť MURAT s.r.o. z prípadovej štúdie, voľte nasledovný postup:
Snažte sa špecifikovať Vašu požiadavku
Kontaktujte nás cez dotazník, následne sa Vám obratom ozve náš pracovník