Čo je to viskozita?


Viskozita je miera vnútorného trenia molekúl (makromolekúl) materiálu. Zjednodušene povedané je to odpor voči tečeniu. To znamená, čím je viskozita vyššia, tým materiál horšie tečie a zateká do vinutia a naopak. Dôležitým faktom je, že viskozita s rastúcou teplotou klesá. Najčastejšie používanou jednotkou je mPa.s.

Čo je to výtokový čas?


Výtokový čas patrí medzi nepriame, ale zároveň najjednoduchšie metódy merania viskozity. Je definovaný ako čas, za ktorý pretečie celé množstvo kvapaliny cez trysku normou predpísaného výtokového pohárika pri danej teplote. Výtokový čas síce neudáva presnú hodnotu viskozity v mPa.s, ale na základe tejto veličiny sa dá viskozita približne odhadnúť resp. prepočítať.

Aký je to ekologický impregnant?


Za ekologické impregnanty považujeme tie, ktoré majú počas vytvrdzovania nízky obsah prchavých organických látok (VOC). V praxi to znamená, že šetria životné prostredie a tiež zdravie pracovníkov. Medzi ekologické impregnanty patria vodouriediteľné a akrylátové impregnanty.

Je vytvrdený impregnant škodlivý?


Nie. Všetky naše impregnanty sú po riadnom vytvrdení zdravotne nezávadné.

Aká je úloha impregnantu vo vinutí?


  • Zvýšiť mechanickú pevnosť vinutia
  • Zlepšiť elektrické vlastnosti vinutia/produktu
  • Zlepšiť tepelnú vodivosť
  • Chrániť vinutie voči vlhkosti a chemicky agresívnemu prostrediu

Ako čistiť impregnačné zariadenie?


Impregnačné zariadenie je potrebné očistiť od prípadných gélových častí impregnantu, pretože tieto znižujú stabilitu impregnantu. Vhodným prostriedkom na čistenie impregnačných zariadení je riedidlo T5, ktoré nájdete v našej ponuke.

Z akého materiálu by mali byť potrubia na čerpanie živice?


Na prečerpávanie sa doporučujú potrubia z nerezu alebo čierneho železa. Na prečerpávanie nenasýtených polyesterových a polyesterimidových živíc nepoužívajte meď, mosadz ani PVC.

Prečo impregnant v peci nevytvrdzuje za predpísanú dobu?


Čas vytvrdzovania sa udáva ako čas potrebný na úplné vytvrdenie impregnantu od dosiahnutia danej teploty vo vinutí. Ak máte v peci predpísanú teplotu, neznamená to, že aj impregnované objekty majú predpísanú teplotu od ich vloženia do pece. Najskôr musia teplotu z pece naakumulovať do medi a železa a tento proces je závislý ako od výkonu pece, tak aj od veľkosti a hmotnosti impregnovaných objektov a ich zloženia. Teplotu teda treba merať vo vinutí impregnovaného objektu a býva spravidla nižšia, ako je teplota v peci.

Je možná recyklácia – znovupoužitie impregnantu, kedy a ktorého a ako. Ak nie, prečo?


Odkvapkaný impregnant sa dá použiť ďalej. Nemal by však byť významne teplotne namáhaný, aby nedošlo k rozpadu v ňom použitého peroxidu. Pri určitej koncentrácii rozpadnutého peroxidu už inhibítory nestačia zachytávať voľné radikály, a tak by taký recyklovaný impregnant mohol zhoršiť stabilitu impregnantu vo vani, kde by došlo k zgélovaniu.

Zgélovaný resp. vytvrdený impregnant však už nie je možné znova použiť – nie je možné ho opätovne previesť do pôvodného (kvapalného) stavu.