VÝSKUM A VÝVOJ ELEKTROIZOLAČNÝCH LAKOV A ŽIVÍC

PRODUKTY NA MIERU

Nastavenie parametrov impregnantu pre konkrétne potreby zákazníka.

TECHNICKÝ SERVIS/TESTOVANIE

Našim zákazníkom poskytujeme úplný technický servis a taktiež sa, v prípade záujmu, zúčastňujeme testovania/zavádzania nového impregnantu priamo u zákazníka

ANALÝZA IMPREGNANTU

Premeriavanie rôznych vlatností impregnantov.

PROJEKTY A SPOLUPRÁCE

Výskumníci VUKI a.s. sa pravidelne podieľajú na riešení APVV projektov a taktiež intenzívne spolupracujú so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.

ZÁKLADNÉ TESTY

 • Hustota - STN EN ISO 2811-1
 • Viskozita - STN 67 3014 metóda B, STN 67 3016, DIN 53015, DIN 53214
 • Výtokový čas - DIN 53 211, STN EN ISO 2431 (Ford 4, DIN 4, ISO 6)
 • Čas gélovania - DIN 16 945  metóda A
 • Reakčný čas - STN EN 60455-2
 • Exotermná teplota - STN EN 60455-2, STN EN ISO 584
 • Teplotná stabilita kvapalného impregnantu - STN EN 60455-2
 • Refrakčný index - STN 65 0341, refrakčná metóda
 • Kyslosť - STN EN ISO 3682:2001-10
 • Obsah stabilizátora TBC v styréne - ASTM D4590 - 00
 • Skúška vplyvu impregnantu na lakované drôty - STN EN 60851-4,5; STN EN 60317
 • Bod topenia - STN 65 0310
 • Presýchanie do hĺbky - STN EN 60464-2
 • Elektrická pevnosť - STN EN 60243-1
 • Vnútorná rezistivita - STN EN 62631-3-1
 • Tvrdosť - STN EN ISO 868
 • Flexibilita 5 (Mandrel test,3 mm priemer) - STN EN 60464-2, STN 67 3079
 • Sila spevnenia - STN EN 61 033 met. A,met. B, met. C
 • Absorpcia vody - STN EN ISO 62
 • Diferenciálna skenovacia kalorimetria (DSC) - externý test
 • Merania na skenovacom elektrónovom mikroskope (SEM) - externý test

Technické listy produktov

PRÍPADY Z PRAXE

Nie vždy je na vine impregnant

Nie vždy je na vine impregnant

Pri impregnácií častí elektrických strojov v niektorých prípadoch dochádza aj k namočeniu a vytvrdeniu vývodových vodičov. Pri následnom ohybe môže ...
Viac
Viac impregnantu vo vinutí? Nie je problém!

Viac impregnantu vo vinutí? Nie je problém!

Častou požiadavkou zákazníkov je zvýšenie množstva impregnantu vo vinutí. Dá sa to dosiahnuť úpravou parametrov technológie alebou úpravou ...
Viac
Stačí si len zvyknúť

Stačí si len zvyknúť

Pri zmene typu impregnantu u zákazníka dochádza často k sťažnostiam obsluhujúceho personálu na nepríjemný zápach. Treba si uvedomiť, že zamestnanci, ...
Viac

Parametre

0

+
VZORIEK OD KLIENTOV ROČNE

0

+
MINUTÝCH SKÚMAVIEK ROČNE

0

+
PUBLIKOVANÝCH ČLÁNKOV

0

+
ÚČASTÍ NA KONFERENCIÁCH

Odborná publikačná činnosť

EKOLÓGIA

Záleží nám na kvalite nášho a vášho života. Zlepšujeme naše aj vaše pracovné podmienky.
Budúcnosť v chémii nám nie je ľahostajná. Základný smer pri vývoji a výrobe našich produktov určujú naši existujúci a potenciálni zákazníci. Odporúčame im tie najlepšie riešenia.

Styrénové a rospúšťadlové impregnaty vs. nízkoemisné impregnanty

EKOLÓGIA

OBCHOD ELEKTROIZOLAČNÝCH ŽIVÍC A LAKOV, VODIČOV PRE VINUTIA

Ing. Miloš Nunvář

Ing. Miloš Nunvář

Martin Kukliš

Martin Kukliš

Ing. Jana Ďuračková Porubenská

Ing. Jana Ďuračková Porubenská

riaditeľ pre výrobu a obchod

+421 906 063 229
+421 918 884 682 
porubenska@

OBCHODNÉ ZASTÚPENIA