Názov produktu Teplotná trieda VOC [%] Podmienky vytvrdzovania Mechanické spevnenie @23°C/N
NK 50/(30; 60; 90) 220 °C ( C ) 15 - 25 2 h @ 140 °C > 150
NK 50/1K-(30; 50; 90) 220 °C ( C ) 15 - 25 2 h @ 140 °C > 150
NK 50/1K Txn 220 °C ( C ) 15 - 25 2 h @ 140 °C > 150
NZ 83 155 °C ( F ) 10 - 15 15 - 30 min @ 130°C > 250
NZ 83/500 155 °C ( F ) 10 - 15 15 - 30 min @ 130 °C > 250
1K NZ 97 180 °C ( H ) 10 - 15 15 - 30 min @ 130 °C > 250
1K NZ 97/65 180 °C ( H ) 10 - 15 15 - 30 min @ 130 °C > 250
NH 91 180 °C ( H ) 3 - 4,5 3 - 5 h @ 135 - 150 °C 350 - 400
NH 91 LV 180 °C ( H ) 3 - 4,5 3 - 5 h @ 135 - 150 °C 300 - 350
NH 91 MV 180 °C ( H ) 3 - 4,5 3 - 5 h @ 135 - 150°C 300 - 350
NH 91/u 180 °C ( H ) 3 - 4,5 2 h @ 130 °C 350 - 400
NH 91 LV/u 180 °C ( H ) 3 - 4,5 2 h @ 130 °C 300 - 350
NH 91 MV/u 180 °C ( H ) 3 - 4,5 2 h @ 130 °C 300 - 350
NH 91/Z 180 °C ( H ) 3 - 4,5 10 - 30 min @ 130 - 140 °C > 250
NH 91 LV/Z 180 °C ( H ) 3 - 4,5 10 - 30 min @ 130 - 140 °C > 250
NH 91/2Z 180 °C ( H ) 3 - 4,5 10 - 30 min @ 130 - 140 °C > 250
NH 91 LV/2Z 180 °C ( H ) 3 - 4,5 10 - 30 min @ 130 - 140 °C > 250
NHZ 94 180 °C ( H ) 3 - 4,5 30 min @ 135 - 150 °C 300 - 350
1K-NAH 99 180 °C ( H ) < 3 2 - 3 h @ 130 °C 230 - 260
1K-NAH 99/800 180 °C ( H ) < 3 2 - 3 h @ 130 °C 230 - 260
1K-NAH 99/800/u 180 °C ( H ) < 3 1 - 2 h @ 130 °C 250 - 350
1K-NAH 99/Z 180 °C ( H ) < 3 10 - 30 min @ 130 - 140 °C 260 - 320
1K-NAH 99/800/Z 180 °C ( H ) < 3 10 - 30 min @ 130 - 140 °C 260 - 320
1K-NAH 99/800/2Z 180 °C ( H ) < 3 10 - 30 min @ 130 - 140 °C 260 - 320
1K-NAH 99/800/2Z-AB 180 °C ( H ) < 3 10 - 30 min @ 130 - 140 °C 260 - 320
1K-NAH 99/1800/u 180 °C ( H ) < 3 1 - 2 h @ 130 °C 250 - 350
NAB/800-1K 180 °C ( H ) < 2 1 - 3 h @ 130 - 150 °C > 220
NAB/800-1K black 180 °C ( H ) < 2 1 - 3 h @ 130 - 150 °C > 150
NAB/400-1K 180 °C ( H ) < 2 1 - 3 h @ 130 - 150 °C > 220
NAB/400-1K black 180 °C ( H ) < 2 1 - 3 h @ 130 - 150 °C > 150
NAB/250-1K AC 180 °C ( H ) < 2 1 - 3 h © 130 - 150 °C > 200
NAB/UV-1K 180 °C ( H ) < 2 check TDS 200 - 240
VUPOXY E-1K/Z 180 °C ( H ) ~ 0 15 - 30 min @ 160 °C 600 - 640
Wasol 20 180 °C ( H ) ~ 0 2 h @ 150 °C 190
Wasol 40 180 °C ( H ) ~ 0 2 h @ 150°C 140
Wasol 65 180 °C ( H ) ~ 0 2 h @ 150°C 190
LAK 372 155 °C ( F ) - 180 °C ( H ) ~ 60 air drying -
LAK 380 180 °C ( H ) ~ 50 2 - 4 h @130 - 160 °C 200
ELFIX 410 (lepidlo/tmel) 130 °C ( B ) ~ 0 24 - 36 h @ 20 °C -
ELFIX 510 (lepidlo/tmel) 130 °C ( B ) ~ 0 24 h @ 20 °C -
ELFIX 410 1K-T (lepidlo) 155 °C ( F ) - 180 °C ( H ) ~ 0 45 - 60 min @ 160 °C -
VUKOL O22 (vysoká odolnosť voči radiácii a vlhkosti) 130 °C ( B ) - 24 h @ 23°C -
VUKOL O22 F (s nízkou viskozitou) 130 °C ( B ) - 24 h @ 23°C -
VUKOL O22 H (vynikajúca odolnosť voči vlhkosti) 130 °C ( B ) - 24 h @ 23°C -
VUKOL O33 (s vysokou tvrdosťou) 130 °C ( B ) - 24 h @ 23°C -
VUKOL O33n (s retardérom horenia) 130 °C ( B ) - 24 h @ 23°C -
VUKOL O33u (so skrátenou dobou vytvrdzovania) 130 °C ( B ) - 16 h @ 23°C -
VUKOL O34 (s vysokou viskozitou a teplotnou vodivosťou) 130 °C ( B ) - 24 h @ 23°C -