Všeobecné dodacie podmienky spoločnosti VUKI a. s.

Všeobecné dodacie podmienky spoločnosti VUKI a. s.


Vodiče pre vinutia - cenník lakovaných drôtov

Vodiče pre vinutia - cenník lakovaných drôtov


platný pre Február 2023

WASOL - 40, aplikačné video

WASOL - 40, aplikačné video


VUKOL - Inštruktážne video, spracovanie

VUKOL - Inštruktážne video, spracovanie


VUKOL N - Inštrukcie pre prácu s PUR hmotami

VUKOL N - Inštrukcie pre prácu s PUR hmotami


Remote Assistance - TeamViewer

Remote Assistance - TeamViewer


Stav skladu káblov a konsignačného skladu

Stav skladu káblov a konsignačného skladu


Informácie ohľadom aktuálneho stavu skladov pre káble a káblové príslušenstvo, elektroizolačné laky a živice ako aj pre vodiče na vinutia poskytujeme telefonicky podľa požiadaviek.