Všeobecné dodacie podmienky spoločnosti VUKI a. s.

Všeobecné dodacie podmienky spoločnosti VUKI a. s.


NAB - ekologické impregnačné živice

NAB - ekologické impregnačné živice


Všeobecný prehľad 2K-PUR zalievacích hmôt radu VUKOL N

Všeobecný prehľad 2K-PUR zalievacích hmôt radu VUKOL N


Vodiče pre vinutia - cenník lakovaných drôtov

Vodiče pre vinutia - cenník lakovaných drôtov


platný pre Apríl 2024

WASOL - 40, aplikačné video

WASOL - 40, aplikačné video


VUKOL - Inštruktážne video, spracovanie a VUKOL N predstavenie

VUKOL - Inštruktážne video, spracovanie a VUKOL N predstavenie


Inštruktážne video VUKOL: https://youtu.be/PeCAeC5xqRs

 

Prezentačné video VUKOL N:  https://youtu.be/vUZm9_yWFQg

VUKOL N - Inštrukcie pre prácu s PUR hmotami

VUKOL N - Inštrukcie pre prácu s PUR hmotami


Prezentačné video VUKOL N:

https://youtu.be/vUZm9_yWFQg

Remote Assistance - TeamViewer

Remote Assistance - TeamViewer


Stav skladu káblov a konsignačného skladu

Stav skladu káblov a konsignačného skladu


Informácie ohľadom aktuálneho stavu skladov pre káble a káblové príslušenstvo, elektroizolačné laky a živice ako aj pre vodiče na vinutia poskytujeme telefonicky podľa požiadaviek.