O tom, že nebezpečná mucha tse-tse našla na Slovensku svojho premožiteľa vie asi každý. V bratislavskej liahni Ústavu zoológie SAV pokračuje od roku 2008 kontrolovaný chov tohto pôvodcu spavej choroby a sterilizácia samcov, ktoré sú vypúšťané späť do prírody v Afrike. 

Muchy tse-tse predstavujú totiž jeden z kľúčových limitov rozvoja vidieka v rovníkovej Afrike. Tento hmyz prenáša ochorenia, ktoré sú smrteľné jednak pre človeka - spavá choroba, tak i pre dobytok - nagana. Jednou z najúčinnejších metód na vyčistenie územia od múch tse-tse je ich sterilizácia. Aj do tohto projektu sme sa nepriamo zapojili – systém liahne je vyhrievaný vykurovacími káblami našej firmy.

Larvy muchy tse tse
Dospelý jedinec

 

ĎALŠIE PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

80. roky 20. storočia

Káble meracieho zariadenia na stanici Mir

Meracie zariadenia s našimi káblami boli súčasťou stanice Mir v rámci slovenského experimentu pri misii Štefánik počas letu kozmonauta Ivana Bellu.

Čítať viac
1958

Izolačné a plášťové materiály do extrémnych klimatických podmienok

Dlhodobá životnosť v extrémnych klimatických podmienkach našich izolačných a plášťových materiálov bola testovaná počas expedície známych cestovateľov Zigmunda a Hanzelku.

Čítať viac
1995

Špeciálne hybridné káble na prenos signálu a dát (CERN)

Súčasťou najväčšieho urýchľovača LHC vyvinutého v CERN-e bol aj robotický systém firmy ZTS VVÚ Košice a.s., obsahujúci naše špeciálne hybridné káble.

Čítať viac

Hľadáte špeciálne riešenie? Kontaktujte nás

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

×