Zoznam noriem

NORMY „A“

Súbor EN 60332-..... Skúšky elektrických a optovláknových káblov v podmienkach horenia. Skúška vertikálne šíreným plameňom na vertikálne uložených vodičoch alebo kábloch samostatne alebo vo zväzkoch

EN 61034-2 Meranie hustoty dymu pri horení káblov za de novaných podmienok
Časť 2: Skúšobný postup a požiadavky

EN 50267-2-3 Spoločné metódy skúšok káblov v podmienkach požiaru. Skúšky plynov vznikajúcich pri horení materiálov káblov. Časť 2-3: Postupy – Určenie stupňa kyslosti plynov počas horenia materiálov káblov stanovením váženého priemeru pH a vodivosti

 

NORMA „B“

Súbor IEC 60331-... Skúšky elektrických káblov v podmienkach požiaru – Celistvosť obvodu

 

NORMA „C“

STN 92 0205 (DIN 4102-12, ZP- 27/2008) Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti káblových systémov

 

NORMA „D“

EN 50399 Spoločné metódy skúšok káblov v podmienkach požiaru. Meranie uvoľňovania tepla a tvorby dymu na kábloch počas skúšky šírenia plameňa – Skúšobné zariadenia, postupy a výsledky

 

NORMA „E“

EN 50200 Skúšobná metóda požiarnej odolnosti nechránených káblov malých priemerov určených na použitie v núdzových obvodoch / EN 50362 Skúšobná metóda požiarnej odolnosti nechránených silnoprúdových a kontrolných káblov veľkých priemerov, určených na používanie v núdzových obvodoch

 

NORMA „F“

EN 60332-1-2 Skúšky elektrických a optických káblov v podmienkach požiaru. Časť 1-2: Skúška samostatného izolovaného vodiča alebo kábla proti vertikálnemu šíreniu plameňa

 

NORMY „G“

EN 60332-1-2 Skúšky elektrických a optických káblov v podmienkach požiaru.

Časť 1-2: Skúška samostatného izolovaného vodiča alebo kábla proti vertikálnemu šíreniu plameňa

EN 61034-2 Meranie hustoty dymu pri horení káblov za de novaných podmienok. Časť 2: Skúšobný postup a požiadavky

EN 50267-2-3 Spoločné metódy skúšok káblov v podmienkach požiaru. Skúšky plynov vznikajúcich pri horení materiálov káblov.

Časť 2-3: Postupy – Určenie stupňa kyslosti plynov počas horenia materiálov káblov stanovením váženého priemeru pH a vodivosti

 

NORMA „I“

Modrá verzia pre iskrovo bezpečné obvody: vyhovuje norme STN EN 600 79 - 14

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.

×