Zoznam noriem

Zoznam noriem

NORMY „A“ - Súbor EN 60332-..... Skúšky elektrických a optovláknových káblov v podmienkach horenia. Skúška vertikálne šíreným plameňom na vertikálne uložených vodičoch alebo kábloch samostatne alebo vo zväzkoch...

Čítať viac
CPR

CPR

Zo štatistických údajov je všeobecne známe, že pri požiaroch budov z celkových 100 % zaznamenaných požiarov viac ako 30 % vzniká a šíri sa po káblových trasách a káble a káblové trasy sú líniovým prvkom budov, cez ktorý sa oheň dokáže preniesť do všetkých priestorov stavby...

Čítať viac
Čo je CPR?

Čo je CPR?

CPR (Construction Products Regulation) je nariadenie EP a Rady EÚ o stavebných výrobkoch č. 305/2011, ktoré hovorí, že všetky výrobky zabudované v stavbe, musia mať stanovenú triedu reakcie na oheň (TRO).

Čítať viac